nadpis

Октомври 2011 - изложение за средно образование в чужбина

На 22 октомври, в хотел Радисън, София се проведе първото по рода си специализирано изложение за бординг училища в чужбина. Изложението бе  насочено към родители, които имат амбицията да осигурят най – доброто образование за своите деца, за да им дадат основа за добра кариерна реализация след завършване на университет.

По време на изложението, всеки посетител имаше възможност да получи детайлна информация за процеса на кандидатстване и прием в елитни бординг училища в Европа и Америка, както и за специалните стипендии, които партньорите на Дарби дават за български кандидати, които са в размер до 100% от таксата за обучението.

Инициативата да организираме специализирано изложение за средно образование се породи от интереса на българските родители, които в годините започнаха да осъзнават, че подготовката по време на средното образование на децата е не по – малко важна от избора на висше учебно заведение.

 

Консултантска къща за образование в чужбина „Дарби”

 

София 1000,

пл. Света Неделя 4, етаж 5,

тел.: 02 988 03 40, 988 10 82

факс: 988 10 92

e-mail: office@darbi.eu

Уебсайт: www.darbi.eu

© ESH STUDY ABROAD