nadpis

Януари 2006

Какво се разкри зад вратите на първия за годината образователен форум?

На 27 и 28 януари 2006 година се състоя форумът "Отворени Врати за Образование в Чужбина", където осмелилите се да прекрачат прага на този необятен свят от възможности имаха шанса да открият различни перспективи за развитие.
Предложенията бяха най-разнообразни обхващащи целия спектър от интереси – езикова подготовка за ралични цели, средно и висше образование.

 

Страница 5 от 5

 
© ESH STUDY ABROAD