nadpis

Октомври 2009

Инициативата на Консултантска къща "Дарби" за пореден седми път събра на 24-25.10.2009г. в хотел Радисън, София и на 27.10.2009г. в Гранд хотел Димят, Варна под един покрив образователни институции от цял свят.

Целта на нашите изложения е да бъдем максимално полезни за всеки, който е решил да поеме по нелекия път на знанието. Опитът ни показва, че личните срещи с нашите консултанти в много от случаите се оказват решаващи за по-нататъшните стъпки в тази област.

Усилията ни са насочени в няколко посоки:

  • да се подпомогне изборът на бъдеща професия;
  • да се подпомогне подготовката по езикова компетентност;
  • да се подпомогне процесът, свързан с подготовката на необходимите документи;
  • да се помогне в психологическата настройка преди заминаването в чужбина;
  • осигуряване на финансова подкрепа на семействата чрез насочването им към стипендиантски програми;
  • работата с малките ни доверители започва от ранната езикова подготовка, преминава през професионалната ориентация, развитието на отделни умения в областта на спорта, изкуството, литературата; развитие на нагласи като устойчивост на вниманието, концентрация, целенасоченост, готовност за преодоляване на трудности, за креативност и предприемчивост.

В рамките на изложението "Отворени Врати за Образование в Чужбина 2009", се събраха представители на множество чуждестранни учебни заведения, за да могат в лична среща с посетителите на изложението да разяснят учебните си програми и да отговорят на възникналите въпроси.

 

References

ref1Впечатлена съм от качествата на младите хора, които присъстват, както и от големия брой любознателни младежи, които се грижат за своето бъдеще чрез обучението си. Всичко по отношение на организацията е чудесно. Искам да благодаря на "Дарби" за това, за големия брой интересуващи се младежи.

Sherryl Major,
Schiller International University


ref2Southampton Solent University attended for the first time a fair organised by DARBI – ESHSA in 2006. The fair was well organised and well attended both by students and educational organisations. The venue was well chosen. I was really impressed with the quality of the Bulgarian students who came to the "Open Doors for Education Abroad" event. Their level of English was impressive and they were genuinely interested in studying abroad.
As for the organisers, DARBI – ESHSA, it has been a real pleasure working with them since the fair. They are efficient and easy to work with.
I look forward to working with them for the next recruitment year and taking part in the next 2 fairs they are organising.

Peggy Lardot,
Southampton Solent University


Впечатлен съм от броя на посетителите, както и от качествата на учениците. Те са целенасочени и амбициозни. Наясно са какво искат да учат и да се занимават.

Robert Clarke,
University of Hull

 

Консултантска къща за образование в чужбина „Дарби”

 

София 1000,

пл. Света Неделя 4, етаж 5,

тел.: 02 988 03 40, 988 10 82

факс: 988 10 92

e-mail: office@darbi.eu

Уебсайт: www.darbi.eu

© ESH STUDY ABROAD